Øvelse 4

Hvad gør vores servicehunde og træningsprogrammer specielle?
• Individuel Tilpasning: Hver Servicehund og træningsprogram er skabt med omhu og opmærksomhed på det enkelte menneskes unikke behov og udfordringer.

• Tryghed og Forudsigelighed: Vores Servicehunde er trænet til at skabe et miljø, der fremmer tryghed og forudsigelighed, hvilket kan reducere angst og stress.

• Sensorisk Støtte: Vi forstår vigtigheden af sensorisk støtte og træner vores hunde til at hjælpe med at regulere sensoriske oplevelser. Vores skræddersyet træningsprogrammer tager både hensyn til behovet for stimulering og andre sensoriske input samt risikoen for sensorisk ubehag og overbelastning.

• Social Integration: Vores Servicehunde fungerer som støtte til sociale aktiviteter og kan hjælpe med at opbygge sociale færdigheder og relationer. Samtidig er vores Servicehunde trænet til at kunne aflede opmærksomheden og skærme, sådan at brugeren kan undgå overbelastning i det sociale rum.

• Vejledning: Vi er specialiseret i at vejlede mennesker med Autisme- og belastningstilstande og tilbyder træningsprogrammer, der tager højde for individuelle udfordringer og styrker, heriblandt den enkeltes sensoriske integration, eksekutive funktioner, kommunikation, sociale interaktion, emotionel regulering og læringsstil.

• Løbende Tilpasning: Vi anvender neurovidenskabelig viden til at evaluere udviklingen løbende, hvilket gør det muligt for os at tilpasse vores træning og støtte efter behov.

Vi er stolte af, at tilbyde en holistisk og tilpasset tilgang, der tager højde for alle aspekter af vores brugeres unikke behov og situationer.
Vores mål er at skabe en tryg og berigende oplevelse for vores Servicehundebrugere og deres familier.

Afspilningsliste

3 Videoer
Kolonne #1

Dette er den første øvelse. Her kommer noget beskrivende tekst om øvelsen og hvor den bruges.

Kolonne #2
Del artiklen